Výhody dřevostavby

Na českém trhu je zhruba 400 firem, které se zabývají výstavbou dřevostaveb. Základní parametr pro výběr firmy, která se zabývá výstavbou dřevostaveb je určitě certifikace firmy od VVUD (výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha).  S tímto parametrem je na trhu jen 40 firem a firma SELLES EKODOMY je jednou z nich.

Dřevostavby nabízí spoustu různých výhod, které jiné technologie výstavby nemohou nabídnout, a to už z principu. Pokusíme se vypíchnou dvě hlavní . Rychlost výstavby a energetickou náročnost.

Naše firma se zabývá projekční činností výrobou a výstavbou montovaných dřevostaveb. Součástí firmy je výrobní závod. Díky našemu propracovanému systému řízení  výroby a zakázek si můžeme dovolit  klientům garantovat termín výstavby, cenu a kvalitu. Všichni naší lidé z řad realizace, obchodní a projekční jsou pravidelně proškolováni.

Skladba vnější stěny

Co se týče montovaných dřevostaveb jsou dvě základní možnosti výstavby (skladby). Difúzně otevřená, která přes konstrukci domu propouští běžnou provozní vlhkost (vypařování vody z těla člověka, pára při mytí aj.). V tomto případě musí být celá konstrukce domu tomuto systému uzpůsobena. Druhou možností je difúzně uzavřená stavba. Tímto typem stavíme my a hned vysvětlíme proč. V tomto případě jsou všechny konstrukční prvky obaleny kvalitní parotěsnou folií, takže nemůže dojít k narušení konstrukcí domu vlhkostí.

Mluvíme o certifikátech, výhodách, rychlosti, skladbě konstrukcí, ale stále jsme nezmínili s čeho vlastně jsou. Že ze dřeva? To nestačí! Požadavky na dnešní stavby jsou takové, že i konstruční dřevo musí být velmi kvalitní. My používáme tzv. KVH profil.

CO TO JE?

KVH profil je velmi kvalitní dřevo, které v našem případě používáme převážně ze smrkového dřeva, které je pružné, lehké a velmi pevné. Toto dřevo je vysušené na 12-15% a díky tomu je odolné vůči škůdcům a plísním.

DŘEVOSTAVBA A POŽÁR

Toto téma obchází obecný mýtus ohledně rizika požáru. Dřevo je sice lépe zápalné, ale vůči požáru dobře odolné neboť ohořívá postupně. Na dřevu se vytvoří  několikamilimetrová zuhelnatělá vrstva, která nepouští vzduch dále do průřezu dřeva a tím tlumí jeho hoření. Velmi důležitým a na první pohled né úplně jasným odolným prvkem je samotná plocha panelů a jejich konstrukce. Panely jsou více vrstvé neboli sendvičové a s konstrukčními deskami RIGISTABIL. Použité materiály jsou  s požární odolností a funkcním prvkem je samotná plocha panelu, která špatně prohořívá.

České normy jsou co se týká dřevostaveb a odolnosti proti požáru velmi náročné a mnoho testů prokázalo, že dřevostavba je vůči ohni velmi stabilní konstrukcí.

Z naší zkušenosti víme, že mnoho klientů při rozhodování řeší hlavně energetickou náročnost. I v těchto vodách jsou různé mýty, které již dávno neplatí. Energetická náročnost námi stavěných staveb je 16-22kWh/m2 za rok, tedy nízkoenergetické. Mnoha lidem však toto nic neřekne. Proto drobný příklad: u námi postaveného domu o velikosti 150m2 (s rekuperací) jsou přibližné náklady na vytápění cca 9.000 Kč/rok. Dosti často také slýcháváme, že dřevostavby mají velký problém s akumulací tepla. Tedy, že se rychle nahřejí, ale rychle „schladnou“. I v tomto případě máme srovnání.

Námi postavenou budovu s moderní konstrukcí  jsme vytopili na 22C a následně jsem vytápění odstavili. Po 24h měření jsme zjistili snížení teploty cca o 3C. Venkovní teplota se pohybovala okolo -10C.

A jaká je šířka konstrukce panelu?

Dřevostavba , která má tloušťku panelu 250mm má přibližně stejný tepelný odpor jako moderní zděné cihlová stěna o šířce 600mm. Naše obvodová stěna má tloušťku 431mm!

Když dojdeme do této fáze a klientům se technologie líbí většinou následuje otázka a co AKUSTIKA?

Mnoho klientů vychází z konstrukcí okálů, které byli akusticky velmi špatné. Námi stavěné moderní dřevostavby mají sendvičovou konstrukci. Zvukové vlny tedy naráží do jednotlivých vrstev konstrukce a díky tomu splňují minimálně stejné akustické vlastnosti, jako jiné konstrukce.

Celá stavba je jeden velký organismus, který dává svým majitelům příjemné, klidné a ekologické bydlení.

Každá stavba musí mít nějaký základ a sledovat technologii a kvalitu především u stavby dřevostavby je velmi důležité. Dřevostavba je pořád přeci ze dřeva a základová deska na které stojí  ji nejen drží pohromadě, ale zároveň odděluji od spodní vlhkosti a izoluje. Proto také určuje, jakou bude mít dřevostavba životnost.

Nejlepší technologií pro stavbu dřevostavby je tzv. plovoucí deska. Tato deska je nejefektivnějším způsobem základů. Její původ je v severských zemích, kde je poměr dřevostavby vůči zděným stavbám 90 ku 10%

Plovoucí základová deska
Sdílet